Huk0m Makan Ikan Yang Tidak Dibu4ng Perut Yang Ramai TAK TAHU

Sebagai seorang Musl1m, hendaklah kita makan dari sumber yang tidak diragui oleh kita. Jika kita berasa w4s-w4s, hendaklah kira rujuk dengan orang yang mahir mengenainya. Janganlah hanya melihat musl1m lain makan, jadi kita menganggapnya boleh di makan.

Sebagai contoh, pertanyaan seseorang kepada seorang ustadz ini boleh kita jadikan rujukan. Dia bertanyakan tentang ikan yang tidak dibu4ng isi per0tnya dan huk0m memakannya. Mari kita baca jawapan ustad tersebut di bawah ini

Untuk Makluman Artikel ini asalnya telah dikongsikan oleh Ustaz Abu Basyer di Blog Tanyalah Ustaz.

Soalan : Ustaz.. Di perak ada menjual ikan rebus yang dimasak terus selepas ditangk4p dan baru2 ini saya mendengar ceramah bahawa ikan rebus itu har4m dimakan sebab direbus sekali dgn isi per0tnya.. Betulke ustaz?

Jawapan :

Ulama berselis1h pendapat naj1s daripada haiwan dagingnya boleh dimakan Imam Syafie mengatakan naj1s secara mutlak tetapi Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali megatakan suci. Dalam kitab Al-Majmuk Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan:

“ Sudah dijelaskan dalam mazhab kita (yakni mazhab Syafi’i) bahawa seluruh kot0ran haiwan, t4hi burung dan kenc1ngnya itu naj1s. Baik haiwan yang halal dimakan atau tidak. Adapun burung, t4hi/kot0ran ikan dan belalang dan haiwan yang dar4hnya tidak mengalir seperti lalat, maka huk0m kot0ran/t4hi-nya dan kenc1ngnya adalah naj1s menurut mazhab (Syafi’i). Ini pendapat ulama Irak dan segolongan ulama Khurasan.

Naj1snya kot0ran burung semua adalah pendapat majoriti mazhab Syafi’i.


Gambar sekadar Hiasan

KOT0RAN HaiWAN SUCI MENURUT MAZHAB HANBALI, MALIKI DAN HANAFI

Menurut mazhab Hanbali, seluruh kot0ran dan kenc1ng haiwan yang halal dimakan itu suci.

Ibnu Qudamah seorang ulama mazhab Hanbali dalam Al-Mughni mengatakan:

Maksudnya, “Kenc1ng dan kot0ran/t4hi haiwan yang halal dimakan itu suci. Imam Malik berkata: Ahlul ilmi tidak menganggap kenc1ngnya haiwan yang halal dimakan dan meminum susunya itu naj1s. Ibnu Mundzir berkata: Ahul ilmi sepakat atas bolehnya solat di kandang lembu kecuali Imam Syafi’i yang mensyaratkan harus sel4mat dari kenc1ng dan kot0ran lembu itu.

Kesimpulan: Haiwan yang halal dimakan baik itu haiwan laut seperti ikan dan udang, haiwan udara seperti burung, atau haiwan darat seperti kambing, dll maka kot0ran dan kenc1ngnya huk0mnya :

1. Menurut mazhab Syafi’i huk0mnya naj1s, kecuali pendapat sebagian kecil ulama mazhab Syafi’i yang mengatakan suci.

2. Menurut ulama mazhab yang lain seperti mazhab Hanbali, Maliki dan Hanafi, huk0mnya suci.

Oleh itu ikan yang direbus bersama isi per0tnya menurut mazhab Syafie naj1s dan ikan rebus tersebut tak halal di makan tetapi menurut majoriti ulama di dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali adalah suci dan ikan rebus tersebut huk0mnya halal dimakan.


Gambar sekadar Hiasan

Adapun kot0ran / naj1s haiwan yang har4m dimakan dagingnya seperti b4bi, burung elang, buaya, anjing, biawak dll maka ulama dari keempat mazhab sepakat atas kenaj1sannya. Wallahu a’lam

Artikel ini asalnya telah dikongsikan oleh Ustaz Abu Basyer di Blog Tanyalah Ustaz.

Silakan Share Dan Semoga Bermanfaat